Single post

Ajoneuvoja koskevat kuljetusrajoitukset pitää tuntea ennen liikenteeseen lähtöä

Kun ajoneuvoihin lastataan kuljetettavaa kuormaa, täytyy aina pitää mielessä kyseistä ajoneuvoa tai ajoneuvoon liitettävää kuljetinta koskevat säädökset. Ne on kehitetty ja laadittu liikenneturvallisuus huomioiden, sillä niiden noudattamatta jättäminen voi pahimassa tapauksessa aiheuttaa erittäin paljon vahinkoa. Ja aivan turhaan.

Määräyksistä yleisesti

Suurimmat linjaukset ajoneuvojen sekä teknisistä että kuljetukseen liittyvistä säädöksistä tulevat Euroopan Unionin lainsäädännöstä. Jokaisella Euroopan valtiolla on kuitenkin omia maakohtaisia määräyksiä ja rajoituksia, jotka ovat ajoneuvon kuljettajalla oltava tiedossa. Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja ELY-keskus ovat laatineet Suomen teillä liikkuville ajoneuvoille ajoneuvokohtaisia määräyksiä. Säädökset sisältävät tietoa mm. ajoneuvojen enimmäiskoosta, -massasta sekä lastin kuljettamista rajoittavista mitoista. Tekniikan kehittyessä esimerkiksi kuorman massarajoitusta on voitu nostaa korkeammaksi , joten säädöksiä on nykypäivänä mahdollista päivittää useammin

Henkilöautot ja niihin yhdistettävät peräkärryt

Koska henkilöautot eivät ole samalla tavoin suoranaisesti suunniteltu kuormien kuljetukseen kuin yhdistelmät, pitää niitä tai niihin liitettäviä peräkärryjä kuormatessa olla hyvin huolellinen. Kuormaa pakatessa lasti täytyy varmistaa siten, että se ei voi vahingoittaa henkilöitä, aiheuttaa haittaavaa pölyä, aiheuttaa häiritsevää ääntä tai pudota kyydistä. On myös syytä pitää mielessä, että ajoneuvon kuljettajalla on aina oltava esteetön näkymä liikenteeseen.

Samoin kuin yhdistelmille on myös henkilöautoille ja niihin liitettäville peräkärryille laadittu rajoitteet koskien kokoa ja massaa. Esimerkiksi 2-akselisen henkilöauton suurin sallittu kokonaismassa saa olla enintään 18 tonnia ja suurin sallittu korkeus kuorman kanssa 4,4 metriä. Lisäksi on myös säädetty, että kuljetettava kuorma saa ylittää auton pituussuunnassa edessä enintään yhdellä metrillä ja takaa enintään kahdella metrillä. Mikäli kuorma ylittää pituussuunnassa kuljetusajoneuvon äärirajat on myös pidettävä mielessä, että jokaisella ajoneuvotyypillä on oma suurin sallittu pituus kuorman kanssa.

Pituussuunnassa ajoneuvon ylittävä kuorma on merkittävä selkeästi. Mikäli kuorma ylittää ajoneuvon takaa yli metrillä tai edestä ylipäänsä, on käytettävä punakeltaista tai kokonaan punaista merkintälippua, jonka täytyy olla vähintään 30 cm x 30 cm kokoinen. Mikäli kuljetustilanteessa näkyvyys on huono, on kuorma em. rajamittojen ylittyessä merkittävä edestä eteenpäin osoittavalla valkoisella valolla ja vastaavan värisellä heijastimella sekä takaa taaksepäin näyttävällä punaisella valolla ja vastaavan värisellä heijastimella.

Peräkärryt voidaan jakaa kahteen tyyppiin – kevytperävaunuihin ja muihin niihin kuulumattomiin. Kevytperävaunuissa ei vaadita jarruja, mutta niiden suurin sallittu kokonaismassa on 750kg. Muiden perävaunujen suurin sallittu kokonaismassa on 750kg:n ja 3500kg:n välillä. Myös perävaunuissa on huolehdittava erityisen hyvin kuorman kiinnittämisestä mm. kuormaliinoin ja mahdollisesti peittämisestä suojapeitteellä. Korkeampia perävaunuja lastattaessa mm. klapeilla tai maa-aineksella on mahdollista käyttää apuna kuljetinta, jonka avulla lastaus sujuu huomattavasti helpommin.

Liikenteen turvallisuuden säilyttämiseksi on myös tärkeää pitää ajoneuvon tai kuljettimen jarruista, valoista ja renkaista huolta ja korjata ne tilanteen vaatiessa.

Yhdistelmät

Kuorma- ja rekka-autoja eli yhdistelmiä on montaa eri tyyppiä. Ne voidaan yksinkertaisimmin jakaa kahteen luokkaan – moduuliyhdistelmiin ja muihin, jotka eivät niihin kuulu. Moduuliyhdistelmiin kuulumattomia yhdistelmiä ovat täysperävaunu-, puoliperävaunu- ja keskiakseliperävaunuyhdistelmät sekä varsinaiset perävaunuyhdistelmät.

Täysperävaunuyhdistelmä luetaan moduuliksi, kun sen pituus on yli 22,00 metriä. Samoin puoliperävaunuyhdistelmä, mikäli sen pituus on yli 16,50 metriä. Moduulien suurin sallittu pituus on 25,25 metriä ja ehdottomana ehtona on ABS-jarrujen eli lukkiutumattomien jarrujen löytyminen.

Kuormatessa em. ajoneuvoja on otettava huomioon ajoneuvojen suurin sallittu kokonaismassa. Esimerkiksi 7-akselisen täysperävaunuyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa on 60 tonnia ja 6-akselisen puoliperävaunun 48 tonnia. Liikenneviraston julkaisemasta tiedotteesta löytyy lisää rajoituksia suurimmista sallituista kokonaismassoista sekä ajoneuvojen mitoista.

theme by teslathemes
tesla